BİZ KİMİZ

HAKKIMIZDA

Tokyo Danışmanlık Şirketi, müşterilerine çeşitli muhasebe, danışmanlık ve vergilendirme hizmetleri sunan, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bağımsız
muhasebe firmaları birliğidir.

TCF’nin, uluslararası iş gereksinimlerinizle ilgilenmek için dünyanın her yerinde şubeleri vardır.

Şubelerimiz, uluslararası ihtiyaçlarınızı tam olarak anlamaya odaklanan kişisel bir hizmet sunar. Her şubemiz, işleyişi o ülkede kontrol edilen bağımsız bir tüzel kişiliktir. Bu, her firmanın yeni bir iş kurarken hayati önem taşıyan yerel kültür hakkında tam bilgi ve anlayışa sahip olmasını sağlar.

Hizmetlerimizin detaylı sunumu için lütfen uzmanlık alanlarımızdan birini seçin.

FELSEFEMİZ

NEDEN ÇALIŞIYORUZ?

Bir şeyi elde etmek için motivasyonla çalışan kişi, çok çalışmasına rağmen çoğu kez karşılığında hiçbir şey alamadığını düşünür. Bunun arkasındaki
sebep, sadece müşteriye veya topluma bir şey verdiğini düşünmesi, mutlaka müşterinin veya toplumun kendisine bir şey verildiğini düşündüğü
anlamına gelmez.

Başka bir deyişle, kişinin hiçbir şey elde edememesinin asıl nedeni hiçbir şey vermemesidir.

İçgüdüsel olarak hepimiz ben merkezciyiz. Herhangi bir şey alamadığımız için suçu başkalarına yükleme eğilimindeyiz – örneğin, kıdemli memurlarımızın değerlendirmeleri, yöneticimizin dikkatsizliği vb. Verdiğimizden fazlasını
alamayacağımızın erken farkına varmalıyız. Bunu fark edersek, topluma ısrarlı bir şekilde tekrar tekrar vermenin önemini anlatabiliriz. Vermeye devam
edersek, para, bilgi, tecrübe ve hayal ettiğimiz her şey daha sonra bolca gelecek.

Bu ilkeye dayanarak, Tokyo Danışmanlık Grubu olarak müşterilerimiz aracılığıyla topluma katkıda bulunmaya kararlıyız.

BAŞARI NEDİR?

Başarılı bir birey hakkında sahip olduğumuz genel imaj, oldukça prestijli bir sosyal statüye sahip çok zengin bir insan imajıdır. Öyleyse, bu kadar çok
çalışarak başarılı olmanın gerekli olmadığını ve başarıya giden kolay bir yol varsa onu takip etmenin daha iyi olduğunu da düşünebiliriz. Sadece başarılı
kişinin sahip olduğunu görebiliriz. Ancak, bu kişinin neden bu kadar çok şey yaptığını bilmek önemlidir. Başarılı insan, topluma değerli bir şey vermeye
devam eden kişidir.

Kime değer vermeliyiz? (müşteri kimdir?) Vermemiz gereken değerler nelerdir? (ürün ve hizmetler nelerdir?) Nasıl vermeliyiz? (özel strateji)

Yukarıdaki 3 noktayı düşünürsek ve müşterilerimiz aracılığıyla topluma vermeye başlarsak, o noktadan itibaren hepimiz başarılı bireyler olabiliriz. Ancak, güçlü bir şekilde başarılı olmak istiyorsak, o zaman kısa sürede bencilleşir ve yalnızca satılması gereken ürün ve hizmetler hakkında düşünmeye başlarız. Bunu yaparak, kişi müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını anlamakta başarısız olur. Sonuç olarak, böyle bir birey, yalnızca kendisi
için maddi mülk edinmeyi düşünen bir başarısızlık haline gelir. Dolayısıyla böyle bir birey asla toplumda başarılı olamaz.

MİNNET

Başarılı olduğumuzun farkında olursak inanılmaz derecede mutlu hissederiz. Mutluluk, “sürekli gönül rahatlığı” anlamına gelir. Ne kadar zengin olursak
olalım, kişisel çıkarlardan etkilenirsek, iç huzurumuzu koruyamayız ve bu nedenle mutluluğumuzu uzun süre sürdüremeyiz.

Mutluluğumuzu sürdürebilirsek, minnettarlık duygusu doğal olarak ortaya çıkacaktır. Yaşadığımız ve yaşamaya bırakıldığımız gerçeğine doğal olarak
teşekkür edebileceğiz. Önce bizi dünyaya getiren anne babamıza teşekkür etmek doğaldır. Anne babamıza yürekten bağlıyız. Ancak o zaman bu toplumda yaşadığımız için minnettar hissedebiliriz. Bu tür bir minnettarlık, “misyonumuzun” açıkça farkına varmamızı sağlar.

Bize verilen sosyal misyonun, yaşama ve çalışma nedenimizin farkına vararak, topluma daha fazla katkıda bulunmaya devam edebileceğiz. Bu değerlere dayanarak, hepimiz aynı vizyonu paylaşan Tokyo Danışmanlık Grubu olarak topluma katkı sağlamaya devam ediyoruz.

MİSYONUMUZ

“Ne verirsek onu alırız.”

“Vermeyi” “Almak” yerine bir hedef haline getirmek, kişinin kendisi için değil, başkaları (Müşteriler ve Toplum) için çalışmak demektir. Müşterileri
aracılığıyla topluma değerli bir şey verebilen kişi, hizmetlerimizi bir profesyonel olarak dahil ederek müşterilerimizin işlerini geliştirmeye güvenen kişidir.