Hindistan

Hindistan’da İş Kurmak

Kendi işinizi kurmak çok büyük bir hazırlık ve dikkatli planlama gerektirir. Teklif etmek istediğiniz ürün türünü veya hizmetleri seçmek ve hedef kitlenizi incelemek araştırmanızın ilk aşamalarında hayati önem taşımaktadır.

Bugün Hindistan küresel ekonomik pazardaki en büyük güçlerden biri olarak kabul edilmektedir. Henüz gelişmekte olan bir ekonomi olmasına rağmen,
ekonomisinin küresel ticaret üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bugün, dünyanın önde gelen gelişmiş ülkelerinin çoğunluğu Hindistan’la bağlarını kurmaya veya genişletme çabası içindedir. Bunun başlıca nedeni, mevcut küreselleşme senaryosunda Hindistan’ın yatırımlar için bir harikalar diyarı olarak görülmesidir. Büyük pazar tabanı ve orta sınıf Hintlerin hızla gelişen harcama alışkanlıkları sayesinde Hindistan, Çin de dahil olmak üzere diğer büyük ülkelere nazaran yatırımcılar için tercih edilen bir destinasyondur, çünkü Hindistan uygun bir iş ortamına, iyi bir idari düzeneğe, çekici dış
politikalara ve mevcut, bol vasıflı işgücünün yanı sıra yatırımcılara cazip teşvikler sağlamaktadır.

Bu sayıda, Hindistan’ın iş ortamı hakkında bilmeniz gereken
her şeyi bulabilirsiniz.
• Neleri dikkate almalısınız?
• Hindistan’da Doğrudan Yabancı Yatırımların Korunması
• Prosedürler
• Otomatik Rota ve Onay Rotası
• Yatırım Yardımları
• Hindistan’da Yatırım Yapabileceğiniz Sektörler
• Genel Bilgiler

Neleri Dikkate Almalısınız?

Hindistan, köklü ve çok etkili demokratik rejimi, iyi gelişmiş idaresi ve bağımsız yargı sistemi ile sakin ve istikrarlı bir siyasal ortama sahiptir. Çalışkan ve eğitimli bir işgücüyle Hindistan, aynı zamanda dünyanın en büyük mamul mal ve hizmet pazarlarından birine sahiptir. Bu pazarlar aynı zamanda çok uluslu şirketlerin kolayca ihracat yapabileceği yüksek büyüme gösteren diğer gelişmekte olan pazarlara da yakındır.

Bunlarla birlikte, her yeni girişimde olduğu gibi, yatırımcıların Hindistan’a yatırım söz konusu olduğunda göz önüne alması gereken faktörler ve riskler bulunmaktadır. Keşmir eyaleti Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır sorunlara neden olmaktadır. Topraklarının genişliği, ülkeyi sık sık meydana gelen doğal afetlere karşı savunmasız hale getirmekte ve ulusal ekonominin bir bölümünü felç edebilmektedir. Ayrıca Hindistan, yabancı yatırımcıları profesyonel yardım almaya zorlayan dünyadaki en karmaşık çalışma düzenlemelerinden birine sahiptir.

Yatırım Yardımları

Hindistan hükümeti, Özel Ekonomik Bölgeler kurmak, ithalat ve gelir vergisinden muafiyet, ihracata katma değer vergisi iadesi, hatta yabancı yatırımlar için sektör açmak gibi birçok adım atmış ve yabancı yatırımcılara birçok teşvik sağlamıştır. Bunlara ek olarak yabancı şirketler ve yatırımcılar için vergi tatilleri ve vergi imtiyazlarından faydalanmak mümkündür. Var olan
düzenlemeler, yabancı yatırımı ülkeye çekmek için düşünülmüş ve düzenlenmişse de bu teşviklerin hepsi yerli yatırımcılar için de geçerlidir. Yani, aslında sadece yabancı yatırımcılar için düzenlenmiş bir teşvik bulunmamaktadır. Genel olarak, bu teşvikler belirli alanlardaki birimlerin konumlandırılması veya belirli sektörlerde, örneğin güç, altyapı gibi birimlerin kurulması için sağlanmaktadır. Yatırımcılar hem Federal hem de Eyalet
Hükümetlerinin sağladığı doğrudan ya da dolaylı vergi imtiyazları, belirtilen alanlarda kurulacak şirket maliyetlerinin düşürülmesi gibi olanaklardan sağlanabilmektedirler. Hindistan’da belirli sektörler için farklı yollar bulunmaktadır, ve eğer neye odaklanmak istediğinizi ve nereye gittiğinizi
biliyorsanız bu durum çok kullanışlı olabilmektedir.

Prosedürler

Hindistan’da, fabrika bir sanayi bölgesi dışında bulunuyorsa, arazi kullanımı izni gibi çeşitli onaylar bulunmaktadır. Çevresel bir alan ise, çeşitli devlet daireleri altındaki kayıt ile birlikte bir onay da gerekebilir.

Özel düzenlemeler yoluyla oluşan satın alımlar, taraflar arasındaki sözleşmeye bağlı anlaşmalar olarak değerlendirilir ve birleşme ve devralmalar genellikle 1956 Şirketler Yasası ve sektöre özgü yasa uyarınca gerçekleştirilir.

Petrokimya kompleksleri, petrol rafinerileri, çimento termik santralleri ve dökme ilaçlar gibi belirli alanlar için Çevre Bakanlığı’ndan çevre temizliği belgesi gerekmektedir. Yatırım yapmak için harika bir yer olmasına rağmen, Hindistan, diğer Asya ülkelerinden daha karmaşık bir prosedürlere sahiptir ve bu durum ülkede yatırım yapmak isteyenler için gerçek bir danışmanlık olmadan yol haritası oluşturmayı zorlaştırmaktadır.

Hindistan’da Doğrudan Yabancı Yatırımların Korunması

Hindistan birden fazla ikili yatırım anlaşmasını imzalamış ve bir parçası haline gelmiştir. Komşu Asya ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada ile de imzaladığı anlaşmalar bulunmaktadır.

Hindistan hükümeti yatırımları çekmek için elinden geleni yapıyor olsa da, yabancı yatırımcılar sıklıkla “sözleşmenin kutsallığı” ilkesinin eksikliğinden şikayet etmektedirler. Hindistan’da olası bir anlaşmazlık durumunda ICCWBO (Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Uluslararası Ticaret Odası) ve ICSID (Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi) yardım sunmaktadır. Hindistan ayrıca MIGA’nın (Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı) üyesidir.

Yatırımların güvenliğini ve iyi korunmasını sağlamak ve Hindistan’ın politik ve ekonomik iklimini anlamak için yabancı yatırımcılar yerel yardım almak durumundadırlar.

Otomatik Rota ve Onay Rotası

Hindistan’a doğrudan yabancı yatırım girişi iki rota üzerinden düzenlenmektedir: otomatik rota ve onay rotası. Otomatik rota, daha az kısıtlı olan sektörler ve yatırım seviyeleri için tasarlanmıştır. Öte yandan, onay rotası durumunda, devlet kurumları yabancı yatırımları onaylamadan önce incelemekte ve düzenlemektedir.

Otomatik ve onay rotaları, yatırım faaliyetlerini izlerken aynı zamanda usule ilişkin gecikmelerden kaçınmak amacı ile geliştirilmiştir. Çoğu durumda, belirli sınırlara kadar ve belirli koşullarla yabancı yatırım otomatik rota üzerinden yapılabilir. Aynı sektörlerde, sınırın üstünde (bir ticari girişime
yapılan yatırımın yüzdesi olarak) ve genellikle kritik öneme sahip sektörlerde yabancı yatırım ilgili kurumların onayını gerektirir.

-Otomatik Rota

Otomatik rota, daha az kısıtlı veya daha serbestleştirilmiş düzenleme anlamına gelmektedir. Otomatik Rota kapsamında, yabancı yatırımcı veya yerel şirket, yatırım için Rezerv Bankası’ndan veya Hindistan Hükümeti’nden herhangi bir onay almak zorunda kalmamaktadır.

Otomatik Rota’ya dahil sektörlerden bazıları aşağıdaki gibidir:
• Tarım ve Hayvancılık
• Havaalanları
• Varlık İmar Şirketleri
• Autocomponents
• Otomobil
• Biyoteknoloji
• Yayın İçerik Hizmetleri ve Yayın Taşıma Hizmetleri
• Sermaye Malları ve Nakit Taşımacılık Toptan Ticareti
• Kömür ve Linyit
• İnşaat Geliştirme
• E-ticaret Faaliyetleri
• Elektronik Sistemler
•Gıda işleme
• Mücevher ve Mücevherat İmalatı
•Endüstriyel parklar
• Turizm ve Otelcilik
•Isı
• Tekstil ve Konfeksiyon
• Yollar ve Otoyollar
•Yenilenebilir Enerji

Onay Rotası

Onay rotası veya hükümet rotası kapsamında, yabancı yatırımcı veya yerel şirket, Hindistan Hükümeti kurumlarının veya kurumlarının önceden
onayını almalıdır.

Doğrudan Yabancı Yatırım politikasında belirtildiği üzere onay rotası altındaki yabancı yatırım önerileri, Yabancı Yatırımları Teşvik Kurulu (YYTK) veya
Ekonomik İşler Bakanlar Kurulu veya Menkul Kıymetler Kabine Komitesi tarafından değerlendirilir. Bazı durumlarda, Ekonomik İlişkiler Dairesi (EİD) veya Sanayi Politikaları ve Tanıtım Dairesi de yukarıdaki onay veren kuruluşlara yardımcı olmaktadır. YYTK, 5000 Riyale kadar olan bu yatırımları onay için değerlendirir. Bu sınırın üzerinde, Ekonomik İşler Bakanlar Kurulu tarafından onay verilecektir.

Hangi kurum veya kuruluşun belirli bir Doğrudan Yabancı Yatırım teklifi için onay vermesi gerektiği, konsolide DYY politikası altında belirtilen yatırımın
sektörü ve yapısına bağlıdır. Örneğin, savunma sektörü ile ilgili yeni DYY politikasına göre, DYY %49’dan fazla ve ayrıca 2000 Riyalden fazla ise
Menkul Kıymetler Komitesi tarafından onaylanacaktır.

Hindistan’da Yatırım Yapabileceğiniz Sektörler

Hindistan ekonomisi son on yıldan beri bir paradigma değişikliğine tanık oldu ve güçlü bir büyüme yolunda ilerliyor. Bugün Hindistan ekonomisi istikrarlı bir yıllık büyüme oranına, yükselen sermaye piyasalarına ve artan döviz rezervlerine sahiptir. Asya Kalkınma Bankası’nın (AKB) “Asya Sermaye Piyasaları Monitörü” başlıklı raporuna göre, Hindistan’daki hisse senedi piyasası yaklaşık 600 milyar dolarlık piyasa değeriyle, Çin ve Hong Kong’u ardından, gelişen Asya bölgesindeki üçüncü en büyük sermaye piyasası oldu.

Hindistan ekonomisi yatırımcılara tüketim mallarından altyapı, enerji ve tarıma kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunmaktadır. Hindistan, özellikle bilgi tabanlı hizmetlerde (BT, yazılım ve iş hizmetleri) güçlü hizmet sektörü (Hindistan ekonomisinin %50’sini kapsar) ile sanayileşmenin ve kaynakların ihracatının hızlı ekonomik kalkınma için tek yol olmadığını kanıtlamıştır.

-Bilgi Teknolojileri (BT)

20. yüzyıl imalat dönemiydi. 1990’lardan 2010’a kadar, internet patlamasının zamanı idi. Şimdi ise bilgi zamanı. Bakıldığında, bilişim şirketleri imalat şirketlerine kıyasla çok daha hızlı büyümektedirler. Açıkçası, bilgi teknolojisi endüstrisindeki kalifiye çalışanlar geleneksel endüstrilerden çok
daha fazla kazanmaktadırlar. Teknolojik ilerleme ve ekonomik ihtiyaçlar gibi faktörlerin yanı sıra, hükümetin konuyla ilgili attığı faydalı adımlar da (dijital Hindistan gibi) bu sektörün Hindistan’da büyümesini arttırmıştır. Dünya çapında yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, bilgi teknolojisi endüstrisinin büyümeye devam edeceğini varsaymak hayali olmayacaktır.
Tüm bu nedenler ışığında, BT hisse senetleri Hindistan’da uzun vadeli yatırım
için en iyi sektörlerden biri olarak kabul edilebilir.

Hızlı Tüketim Malları

HTM sektörü, Hindistan’da uzun vadeli yatırım için en savunmacı sektördür. 100 yıldır var olan bu ürünlerin kullanımı gelecekte de devam edecektir. HUL, Dabur, Emami, ITC, Nestle vb.Gibi az sayıda HTM şirketi Hint evlerinde ortak isimlerdir. Hint şehirlerinde / kasabalarında yaşayan insanların çoğunluğu bu ürünlerin çoğunu uzun zamandır kullanmaktadır.

Kasılma ve genişleme döngüsünü takip eden birçok sektörden farklı olarak, HTM endüstrisinin sunduğu ürünler her zaman talep görecektir. Ekonomik durgunluk ya da ekonomik kriz sırasında insanlar yeni bir otomobil satın alamaz ya da yeni kredi alamaz ya da gayrimenkul / altyapıya yatırım yapmaktan kaçınamazlar, ancak HTM ürünleri temel gereklilikler olduğu için talebi diğerine göre daha fazla azalmayacaktır.

Geçtiğimiz birkaç yılda, bu şirketler Hindistan’ın kırsal alanlarında / köylerinde de büyümeye başlamıştır. Daha önceki dönemlerde, kırsal bölgelerdeki insanlar HTM ürünlerini kullanmayı sevmez iken, günümüzde trendlerin değişmeye başladığını görüyoruz. Bu nedenle, bu şirketler bu alanlarda çok iyi bir büyüme fırsatına sahiptir. Yatırım yapmak için güvenli bir sanayi arıyorsanız, HTM endüstrisi Hindistan’da uzun vadeli yatırım için en iyi sektörlerden biridir.

-Kimya Endüstrisi

Hindistan, Asya’nın üçüncü büyük kimyasal üreticisidir. Hint Kimya endüstrisi plastikten tuvalet ve pestisitlerden güzellik ürünlerine kadar 80.000 civarında ticari ürün üretmektedir. Hindistan’daki en eski iç sektör olarak kabul edilmektedir. 2016 -17 yıllarında, Hindistan’daki Kimya endüstrisinde en yüksek paya sahip olan Alkali kimyasalları, toplam üretimde yaklaşık %69’dur. Polimer üretimi, temel büyük petrokimyasalların toplam üretiminin
yaklaşık %59’unu oluşturmaktadır.

Hindistan’daki petrokimya pazarının
geleceği parlak görünüyor. Önümüzdeki beş yıl içinde bu sektörün yüzde 10 artarak 2022 yılına kadar 100 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Hindistan’da bitkisel koruma kimyasalları pazarının 2019 yılına kadar 7,5 milyar dolara ulaşması olası. Hükümet planları ve yüksek DYY girişleri kimya endüstrisinin büyümesine katkı sağlamıştır. Hükümet, bu sektörün hızlı büyümesi için teknolojik altyapıyı geliştirmiş ve DYY prosedürünü basitleştirmiştir. Hükümet ayrıca çeşitli vergi indirimleri de gerçekleştirmiştir.
İthalat vergisi kömür, petrol, nafta vb. dahil olmak üzere çeşitli girdilerde gevşetilmiştir.

Altyapı

Hükümet, Eylül 2014’te “Hindistan’da Yap” girişimini açıkladı.

Bu girişim Hindistan’ın modern dünyaya girmesine yardımcı oldu. Hükümetin
“endüstriyel koridorları ve akıllı şehirleri” geliştirme ve havaalanları, otoyollar, okullar ve hastaneler gibi mevcut altyapıları onarma planının altyapı ve çimento, çelik gibi müttefik sektörlerde büyümeye sebep olacağı açıktır.

Genel Bilgiler

Hintçe, Hindistan’daki merkezi hükümetin resmi dili olmakla birlikte, geçici bir resmi alt dil olarak İngilizce olmakla birlikte, bireysel eyalet yasama organları herhangi bir bölgesel dili o devletin resmi dili olarak kabul edebilir. Gerçekte, devlet ve merkezi seviyelerde “Resmi Diller” vardır ancak tek bir “ulusal dil” yoktur.

İklim açısından baktığımızda ise, kuzeyde Himachal Pradesh ve Jammu & Kashmir’in kuzey eyaletleri ve daha serin, daha karasal olarak etkilenen bir iklime sahip kuzeydoğu tepelerinde Sikkim hariç, sıcak bir tropikal ülke olarak sınıflandırılabilir.

Hindistan’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre% 1,1 büyümüştür. Bu oran, 2019’un ikinci çeyreğinde yayınlanan% 1’in yüzde 1’inden üçte biri kadar daha fazladır. GSYİH’deki yıllık değişim% 4.7, 2019’un ikinci çeyreğinde kaydedilen% 5’in yüzde üçte biri daha az olarak gerçekleşmiştir.

2019’un üçüncü çeyreğinde GSYİH rakamı 578.691 milyon $ ‘dır ve Hindistan 50 ülke arasından üç aylık GSYİH sıralamasında 4. sırada yer almaktadır.
Hindistan’ın kişi başına GSYH’si, geçen yılın aynı dönemine göre 446 $, 476 $ ve 44 $ daha yüksekt,r. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2019 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 oranında büyümüştür.