İÇ DENETİM

Bu aşamada, sistemin iyileştirilmesi ile bağlantılı iç denetim sürecinin yapılandırılmasına destek vereceğiz. Denetçiler, iç denetim yapmak için aynı kontrol listesini kullandıklarından, iç denetim klişeleşmiş ve resmiyet kazanmıştır. Bu sebeple iç denetimin gözden geçirilmesi için sağlayacağımız hizmetler aşağıdaki gibidir:

• 5S’ye göre sahneleri iyileştirmeye odaklanmak
• Maliyet ve sistem israfını azaltmaya odaklanmak
• İtaate uymaya odaklanmak
• Müşteri ve komisyon koşullarını yönetmeye odaklanmak
• Kazaya ve acil duruma müdahaleye odaklanmak

Bütün bunlar halledildikten sonra, ikinci kısmın iç denetim hizmetini vermeye başlayacağız.

Kalite yönetimi sadece kendi şirketinizde sağlanmamalı, aynı zamanda birçok müşteri tarafından da sürdürülebilmeli. İkinci tarafın iç denetiminin faydaları ise aşağıdaki gibidir.
• Bilgi objektif olarak toplanabilir.
• Koşullar, yönetim sistemi açısından kontrol edilebilir.
• Firmalar tarafından iç denetim yapılması gerekmeyecektir.
• Denetime yanıt verme süresi kaydedilecektir.