İnsan Kaynakları

Yönetici Pozisyonundaki İşler

Şirketlerin organizasyon olarak gelişimlerinde karşılaştıkları en temel sorunlardan biri işe alım ve yeni çalışanların eğitimidir.

İş başında eğitim ve iş ahlâkı eğitimi gibi personel eğitimi stratejileri, İnsan Kaynakları Yönetimi’nin kapsamlı bilgi birikimi ve birikmiş deneyimi ile elde edilebilir.

Şirketimiz, Türkiye’de tanınmış bir işe alım ajansı olarak, profesyonel liderler ve yetenekli yöneticiler yaratmayı amaçlayan orijinal eğitim hizmetleri sunar. Böylece gelecekteki işletmeler için Türkiye’de gerekli İK hizmetlerini sağlar.

Şirketimizin felsefesi, çalışanlarının büyümesinin kurumsal büyüme olmasıdır. Türkiye’de insan kaynakları yönetimi sunarken, sadece tavsiyede bulunmakla kalmıyor, günlük olarak uygulamaya konulması için de sürekli destek sağlıyoruz.

İşe Alım Yönetmelikleri

İşe alma mevzuatı her ülke için farklılık gösterir. Şirketimiz, müşterilerimizin yönetim felsefesine ve vizyonuna dayanarak, kuruluş hedeflerine ulaşması için en etkili ve kontrol edilebilir yolu arar.

İşe alım düzenlemelerine uyma yeteneği, şirketin çalışanları işe alınırken güvenilirliğini yansıtır ve bu da insan kaynaklarının kalitesini etkiler.

Gelişim aşamasının ortasında bile, işe alım düzenlemelerinin gözden geçirilmesi, Türkiye’deki müşterilerin insan kaynakları hizmetlerine yönelik ihtiyaçları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Çalışan sayısı arttıkça iş ölçeği büyür ve bu nedenle ideal ve dengeli çalışma saatlerini ve maaşları belirlemek şirketin gelecekteki büyümesi için giderek daha önemli hale gelir.

TCF olarak, bir şirketin kültürüne ve düzenlemelerine uygun bir iş sözleşmesinin, işverenler ve çalışanlar arasında oluşabilecek çatışmaları en aza indirmek için önemli olduğuna inanıyoruz.

Her iki taraf da adil olarak değerlendirilirse, işverenler ve çalışanlar arasındaki karşılıklı anlaşma her iki tarafın da memnuniyetini sağlar ve sonuç olarak şirketin organizasyon kapasitesini güçlendirir. Bu nedenle, Türkiye’deki müşterilerimize en iyi insan kaynakları yönetimi hizmeti sunmaya çalışmak felsefemizin ayrılmaz bir parçasıdır.

TCF Türkiye, şirketiniz için İnsan Kaynakları Departmanı olarak çalışacak ve İK politikalarının ve çalışan oryantasyonunun çerçevelenmesi için destek sağlayacaktır. İK çözümlerindeki hizmetlerimiz, müşterilerimize somut bir fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Bunlar;
1. Politika ve Program Geliştirme
• İK Politikası
• İK Kılavuzu
• Tedarik ve Satın Alma Politikası
• Satış Politikası
• İndüksiyon Süreç Tasarımı
• İndüksiyon Kılavuzu
• İndüksiyon Programı
2. İK Denetimi ve Sistemlerinin İncelenmesi
• İK Politikasının İncelenmesi
• Kurumsal Denetim
• Üretim Birimi Denetimi
• Rapor Oluşturma ve Öneriler
• İlgili Yasal Uygunluğun Yürütülmesinin Kolaylaştırılması
3. İş Değerlendirmesi
• İş Analizi
• İş Tanımı