İş Hukuku

Türkiye, iş hukuku konusunda en iyi yatırım fırsatlarından biri haline geldi.
Yatırımla ilgili kanunlar tüm yatırımcının iyiliği için eşittir. Ayrıca, Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışma ve ikamet izinlerini düzenleyen özel bir hüküm bulunmaktadır.

Türkiye’de yatırımı teşvik etmek için 5084 sayılı İstihdam Kanunu, 4875 sayılı
Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu esas itibariyle yürürlüktedir.
Bu iş kanunları ile çalışanların hakları güvence altına alınmıştır.

Çalışmanın başlamasından önce, Türkiye’de yeni yerleşmiş kuruluşların yerel
çalışma ofisine bir işletme olarak kaydedilmesi gerekir. Ayrıca çalışanın, işe aldığı her işçiyi Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirmesi gerekmektedir.

Bu yasalar uyarınca, her çalışan ilk iş gününden itibaren güvence altına alınır. Çalışanlar, çalışanların ve işverenlerin Sosyal Güvenlik taahhütlerinin her ay ödenmesini sağlamalıdır.

Yöneticinin brüt tazminat üzerinden yaklaşık yüzde 34,5 olan SGK Primine ve yüzde 2 İşsizlik Sosyal Güvenlik Fonu’na ihtiyacı var. Ek olarak, Gelir Vergisi Kanunu düzenlemeleri uyarınca, istihdamın maaşı stopaj yoluyla vergilendirilir. Maaşı dağıtmadan önce, işverenlerin gelir vergisini kesmesi gerekir. 2021 yılı için yıllık gelir vergisi oranları aşağıdaki gibidir:

• 24.000 TL’ye kadar                                                             %15
• 24.000-53.000 TL arası                                                     %20
• 53.000-190.000 TL arası                                                   %27
• 190.000-650.000 TL arası                                                %35
• 650.000 TL ve                                                                     %40 Üzeri

Ek süreli çalışma, haftada 45 saati geçen çalışma saatlerinin olması olarak nitelendirilir. Fazla mesai için ödenecek ücretler, saatlik tipik çalışma ücreti her saat için %50 artırılarak belirlenir. Fazla mesai için sınır her yıl 270 saattir.

Çalışanların haftada 45 saatten fazla çalışmaları beklenmiyor. Günlük çalışma limiti 11 saati geçmediği sürece çalışma saatleri değiştirilebilir. Her hafta bir günlük tatil olmalı. 2021 yılı itibarıyla brüt asgari ücret 3.577,5 TL’ye (yaklaşık 447 $) yükseldi.

Yüksek vasıflı işçilerin maaşı, bölgeye ve kişisel yeteneklere bağlıdır ve bu, pozisyona bağlı olarak AB ülkeleri ile sıklıkla benzerdir. Her durumda, daha az yetenekli işçilerin ve yeni mezunların ücretleri daha düşüktür.

Bir şirkette çalışan 50’den fazla kişi olması durumunda, işverenlerin engelli ve eski hükümlü çalışanları da çalıştırması gerekir.