İş Kurma

Türkiye’de İş Kurulumu

Günümüzde işletmeler, giderek küresel ölçekte faaliyet gösterdikleri için artık iç pazarlara özel değil. Modern bir şirketin gelişimi, genellikle denizaşırı şubelerin ve iştiraklerin kurulmasıyla olur.

Son zamanlarda Asya, birçok şirketin Asya kıtasında şubeler açmasını sağlayarak en dinamik ve rekabetçi pazarlardan birine ev sahipliği yaptı.

Tokyo Danışmanlık Firması, ofisler ve ana şirketler kurma ve kaydetme konusunda uzmanlaşmış profesyonellerden oluşmaktadır.

Dahası, işinin ehli çalışanlarımız, Pazar trendleri konusunda bilgilidir ve müşterilerimize Türkiye’de iş kurma ve müşterilerin gereksinimlerini anında ve uygun bir şekilde yerine getirme konusunda yardımcı olmak için her türlü hizmeti sunarlar.

Türkiye’de iş kurmak istediğinizde size yardımcı olmak için buradayız.

1998 yılında kurulmasından bu yana, Tokyo Danışmanlık Firması Türkiye Şubesi, özenli ve güncel olacak şekilde bilgi tabanını Pazar Ar-Ge’si yoluyla korumaya devam etmektedir.

Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma yaklaşımımız ve kabiliyetimiz sayesinde, Türkiye’de iş kuruluşu konusunda en iyi danışmanlık firmalarından biri olarak tanınmaya başladık.

Türkiye’de ticarete başlarken, kuruluşla ilgili olan Türk kanunları, yönetmelikler, gümrükler gibi her şey dikkate alınmalıdır.

Türk hukukuna göre Türkiye’deki farklı iş organizasyonları aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Yapı                                                  Özellikler
Temsilcilik                                        Öncelikli olarak bilgi toplamak ve
anket yapmak
Şube                                                   İşletme faaliyetlerine ve fiziksel
satışlara izin verilmiştir
Yerel Şirket                                       Belirli endüstri düzenlemelerine
tabidir
Ortaklık                                             İmalat için ekipman ve makineler
ödünç alınabilir

Ayrıca, çok dilli profesyonel kadromuz, GAAP veya IFRS kapsamında mali tablolar oluşturmamızı sağlayan CPA ve USCPA gibi kimlik bilgilerine sahip birkaç şirketten deneyimi sahip olan bir kadrodur.

En rekabetçi fiyatlarla en yüksek düzeydeki profesyonellikle iş kurma hizmetleri sunmaya çalışıyoruz.

Küresel strateji ve uygulama hizmetleri ekibimiz şu hizmetleri sağlar:

1. İş Planlaması ve Başlatılması
• Şirket Tanıtımının Oluşturulması ve Şirket Kurulumu (LTD/Özel /Kamu/WOS) ve şirket türü seçimi, isim mevcudiyeti, MOA, AOA ve diğer ilgili belgelerin taslağı da dahil olmak üzere bunlarla ilgili konular

2. Mali Hizmetler ve Sorunların Bildirilmesi
• Ücret Kaydı, Arama ve Durum Raporlarının Hazırlanması
• Hisse (Net Değer/Tercih) ve diğer menkul kıymetler konusunda Tavsiye/Danışmanlık

3. Şirket Bilgilerinin Değiştirilmesi
• Şirket adında değişiklik
• Şirketteki nesnelerin değişimi
• Şirketin kayıtlı olduğu ofisin değişimi

4. Kurumsal Hukuk ve Danışmanlık Hizmetleri
• Yetkili Temsilci olarak şirket tarafından veya şirket adına formlar, iadeler ve başvurular dahil olmak üzere tüm belgelerin dosyalanması, temsil edilmesi, tasdik edilmesi ve doğrulanması
• Form ve Belgelerin Ön Onayı
• Sekreterlik Kayıtlarının, Kanuni Defterlerin ve KayıtlarınTutulması
• NCLT’ye dilekçe verilmesi

5. Döviz Yönetimi Yasası
• Hukuki ve Prosedürlerle ilgili konularda danışmanlık yapmak
• Türkiye Şirketleri tarafından dış borçlar ve varlıkların yıllık getirilerinin raporlanması
• Türkiye’de şube/proje/irtibat bürosu açılışı

6. Kayıtlar
• Katma Değer Vergisi (KDV)
• Hizmet Vergisi Kaydı
• Mağazalar ve Kuruluş Kaydı
• Profesyonel Vergi Kayıtları