MALİ DENETİM

Türkiye’de mali denetim yapmak hem yerel firmaların hem de ülkede faaliyet gösteren yabancı sermayeli işletmelerin mali sağlığı için çok önemlidir. Muhasebe standartları IFRS ve USGAAP tarafından belirlenen standartlardan farklıdır. Standartlar ve düzenlemelerdeki bu farklılıklar nedeniyle, yabancı şirketler genellikle ülkede mali denetim standartlarıyla başa çıkmada
zorluklarla karşılaşırlar.
Ortak şirketimiz bize UFRS ve diğer uluslararası denetim standartları için gerekli kaynakları ve bilgileri sağlamaktadır. Buna ek olarak, ücretlendirmelerimiz şirketin yaptığı işlem miktarlarında ve ölçeğine bağlı olarak esnektir. Dolayısıyla, Türkiye’de bir işletme açarken gerekli olan denetim işlemleri ve diğer hizmetler için partner firmamızın ücretlendirmeleri diğer muhasebe firmalarından daha küçüktür.
1. YASAL DENETİMLER
Türkiye’deki yasal denetim hizmetlerimiz Türkiye standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Uzmanlarımız, merkezleri başka ülkelerde bulunan şirketler için Türkiye’de yasal denetçi rolünü yerine getirebilirler.
Deneyimlerimize ek olarak, gücümüz, müşterilerimizle oluşturduğumuz yakınlıkta da yakından ilgilidir. Büyük denetim firmaları, özellikle küçük şirketler iseler müşterilerini doğrudan ziyaret etmeme eğilimindedir. Sonuç olarak, genellikle kötü yargılar ve bilgisiz kararlar alınır ve daha sonra sorunlara neden olur. Yardımcı personel, müşterilerini sık sık ziyaret eder, böylece müşterilerimizin tam olarak anlaşılmasını sağlar.
Tecrübemizle birleştiğinde, bu yakınlık müşterilerimize kuruluşunuzun Türkiye’deki yasal denetçisini desteklemek için uygun denetim hizmetlerini ve diğer işlevleri sağlamada son derece başarılı olmamızı sağlar.
2. GÖNÜLLÜ DENETİMLER
İşletmelerin-özellikle yeni kurulan şirketlerin- mali kayıtlarının güncel ve doğru olmasını sağlamak çok önemlidir. Mali tabloların doğruluğu, Türkiye’de iştirakin talep üzerine gerçekleştirebileceği gönüllü bir denetime tabi tutularak ölçülebilir.
Gönüllü denetim hizmetlerimizi sunarken, müşterilerimize kapsamlı bir hizmet sunmaya çalışıyoruz.

Yeni kurulan işletmelerle ilgili deneyimimiz ve anlayışımız, titiz ve kapsamlı raporlar sunmamızı sağlayan temel unsurlarımızdır.

3. UFRS VE USGAAP KULLANILARAK YAPILAN MALİ DENETİMLER

Uluslararası Denetim Standartları- GAAP (Genel Kabul Görmüş Denetim İlkeleri), USGAAP (Amerika Birleşik Devletleri Genel Kabul Görmüş Denetim İlkeleri) ve IFRS (Ulusal Finansal Raporlama Standartları) ile temellendirilmiş finansal tablolar.

Personelimiz, mali danışmanlık konusunda yüksek düzeyde uzmanlığa sahiptir ve işletmelerin, bireylerin veya diğer kuruluşların mali faaliyetlerinin resmi kayıtlarını sağlamak için mali tabloları raporlamada mükemmelleşmişlerdir.

Ayrıca, küresel muhasebe şirketleriyle ortaklık konundaki deneyimimiz, Türkiye’deki uluslararası müşterilere hizmet sunma konusunda bağımsız olarak mükemmelleşmek için bize yeterli deneyim sağlamaktadır. Bu, finansal tabloların oluşturulmasını ve küresel şirketlere mevcut ve gelecekteki operasyonlarla ilgili tavsiye ve rehberlik vermeyi içerir.

İştirakçi, müşterilerine Türkiye’de güvenebilecekleri kapsamlı bir mali denetim sağlar. Yüksek profesyonellik ve uzmanlık standartlarımızın bir sonucu olarak, hissedarlar gibi finansal tablo kullanıcıları müşterilerimize olan itimat ve güvenlerini artırabilirler.

Dünya üzerine daha fazla şirketin yan kuruluşları oluştukça, farklı ülkelerdeki kurumsal ana şirketlerde mali raporlar giderek daha karmaşık hale geliyor. İki dil bilen personellerimiz her iki dilde de raporlama yapabildiğinden, mali raporlar bizden İngilizce veya diğer dillerde talep edilebilir.

İştirak, gerçek anlamda küresel muhasebe firmalarından biri olarak, firmanızın finansal denetimini uluslararası kalite standartlarında Türkiye’de yürütmeyi vaat ediyor ve şirket büyüklüğünden bağımsız olarak müşterilerine bilgi ve uzmanlık getirmeyi taahhüt ediyor.

Tüm hizmet yelpazemiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçin!