Muhasebe Hizmetleri

Türkiye’de Muhasebecilik

Bir kuruluş, yurtdışında bir şube veya işletme açtıktan sonra, muhasebe hizmetlerini en başından doğru bir şekilde yönetmesi çok önemlidir.

Bütünleşmiş hizmetler stratejimizin bir parçası olarak Tokyo Danışmanlık Bürosu, Türkiye’nin her yerindeki müşterilerine muhasebe ve müşterinin talebi doğrultusunda partner şirketi aracılığıyla sürekli veya dönemsel muhasebe hizmetleri sunmaktadır.

Temel muhasebe ve danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki görevlerden oluşur:

-Aylık Hesaplar ve Defter Tutma
-Envanter Değerlendirmesi
-Aylık MIS Raporu
-TDS ve Hizmet Vergisinin Aylık İncelemesi
-AR Mutabakatı

Bunlara ek olarak, partner şirketimizin deneyimli kadrosu gerekli tüm muhasebe derleme görevlerini yerine getirebilir. GAAP ve IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) uyarınca mali tablolar oluşturma imkanına sahibiz.

Bunun yanı sıra personelimiz SAP gibi ana ERP sistemleri hakkında bilgi sahibi olup, müşterilerimizin talep ettiği sisteme göre beyanname ve kayıtlar üretebilmektedir.

Raporların türü, sıklığı, platformu ve dili müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebildiğinden, Türkiye’deki yabancı işletmelere yönelik muhasebe danışmanlığı hizmetlerimiz oldukça esnektir.

TCF Türkiye’de, müşterilerimize zamanında ve doğru finansal bilgi sağlamaya kararlıyız. İyi organize edilmiş ve doğru mali kayıtlarla, bir şirketin ticari operasyonları günlük bazda hızlı bir şekilde yürütülebilir.

Partner şirketimiz aracılığıyla aşağıdaki hizmetleri içeren eksiksiz ve uygun maliyetli muhasebe çözümleri yelpazesini siz müşterilerimize sunuyoruz:

-Genel Defter & Mali Tablo Hazırlama
-Defter Tutma (Aylık/3 Aylık/ Yıllık)
-Yeni işletmeler için muhasebe sistemi kurulumu
-İşletme vergi beyannamesi hazırlığı (Satış ve Kullanım/Ticari Mülkiyet)
-Bilgisayarlı Bordro Hizmetleri
-Kişisel Mali Tablolar
-Hukuk Desteği

İnceleme ve Derleme

Finansal raporlama hizmetlerimizin bir parçası olarak, rolümüzü, şirketlerin karlılığını ve verimliliğini artırmayı dört gözle bekleyen işletmeler için yapıcı çözümler sunmak için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Finansal raporlama hizmetlerimiz aşağıdaki iki güvence seviyesinde sunulmaktadır:

-İnceleme: Ekibimiz sınırlı güvence ile bazı analitik prosedürler yürütür.
– Derleme: Öncelikle dahili kullanım için sağlanan ve kullanılan müşteri bilgilerine dayanır.