SOSYAL SİGORTA

Bir ülke ile belirli ülkeler arasında, yabancı personel taşınırken dikkate alınması gereken anlaşmalar vardır. Bu nedenle, sosyal sigorta meselelerini doğru bir şekilde yönetmek için yabancı şirketlerin ülkeye özgü düzenlemeler ve anlaşmalar hakkında bilgilendirilmesi önemlidir.

Türkiye’de Sosyal Sigortaya Genel Bir Bakış

2007 yılında Türkiye’deki sosyal sigorta sistemi gözden geçirilmiş ve değiştirilmiştir. Geçmişte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur ve Emekli Sandığı vardı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kuruldu ve bu kurumlar birleştirildi. Sosyal sigorta için 2008 yılında başvuran nüfus toplam nüfusun %81’iydi. Sosyal sigorta ödemesi aşağıdaki gibidir.

SGK Türü                              İşveren Tarafından Ödenen                    İşçi

Tarafından Ödenen
Kısa Dönem Akdi                               %2                                                    –

Uzun Dönem
Akdi                                                      %11                                                  %9

Genel Sağlık
Sigortası                                               %7,5                                                %5

İşsizlik Sigortası                                  %2                                                   %1

Total                                                     %22,5                                             %15

Türkiye’deki yabancılar ile ilgili olarak, bahsi geçen ülke Türkiye ile karşılıklı anlaşma yaparsa, sosyal sigortayı Türkiye hükümetinin ödemesine gerek kalmasın diye kendi ülkesi sosyal sigortayı ödeyecektir.

İşsizlik Sigortasının Ödenmesi

Çalışanlar, işverenler ve devlet işsizlik sigortasını sırasıyla %1, %2 ve %1 olarak ödemeli ve bunu her ay sürdürmelidir. İşverenler tarafından yapılan ödeme, işverenlerin vergilendirmesinden düşülür. Öte yandan, çalışanların ödemeleri
kendilerinin vergilendirmesinden düşülmelidir.

Yabancılar için, yabancı ülke ile Türkiye arasında karşılıklı anlaşma olması halinde, yabancıların anavatanlarının çalışanlarının kendi ülkelerinin sosyal sigortası için zorla başvurmasını talep etmesi halinde, sosyal sigortanın ödenmesine gerek yoktur.

Çalışanlar yabancı sosyal sigortaya başvuramazlarsa, genellikle ödemenin tamamını kendileri yapmak zorundadır. Sosyal sigortanın ödenmesi de Sosyal Sigorta Kurumu’na beyan edilmelidir.

Müşterilerimize düzenli hizmet versek de tek seferlik danışmanlık hizmeti sağlasak da yabancı müşterilerimize yardımcı olmak ve Türkiye’deki işlerinin kurulmasına ve gelişmesine yardımcı olmak için gerekli kaynaklara sahibiz.