Yatırım Çevresi

Türkiye, çok çeşitli fırsatlarla yatırım yapmak için harika bir yerdir. Türkiye’de iş yapmak sizi diğer ülkelere göre bir adım öteye taşıyacak ve bu yazıda bunun neden mümkün olduğunu öğreneceksiniz.

“Türkiye iş kurmak için iyi bir yer mi?” gibi sorularınız olabilir ve bu sorulara bu bağlamda cevap bulacaksınız. Bu yazıda, Türkiye’ye neden yatırım yapmanız gerektiğinin en önemli 10 nedenini öğreneceksiniz.

1. BAŞARILI EKONOMİ

Türkiye hızla gelişen bir ekonomiye sahiptir ve 2002’de 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2017’de üç kattan fazla artarak 851 milyar ABD dolarına yükselmiştir.

İstikrarlı ekonomik büyümesiyle 2002-2017 yılları arasında yıllık ortalama reel GSYİH %5,8 arttı. (TÜİK) Yıllık ortalama %5,0 reel GSYİH büyüme oranıyla 2018-2019’da OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması beklenen gelecek vaat eden bir ekonomiye (OECD) sahiptir.

2017 yılında AB bölgesine göre dünyanın 13. en büyük ekonomisi ve 5. büyük ekonomisi olan ve 2023 yılında 12. sıraya yükselmesi bekleniyor. (Satın Alma Gücü Paritesine göre GSYİH, IMF WEO)

Kurumsallaşmış ekonomisi, son 15 yılda 193 milyar ABD doları tutarında doğrudan yabancı yatırım çekmiştir.

2002-2017 yılları arasında %335 artışla 157 milyar ABD doları ihracat hacmine sahip dinamik ve olgun bir özel sektör (TÜİK)

2. NÜFUS

Türkiye 2018’de 82 milyon nüfusa sahip. AB’ye göre en kalabalık genç nüfusa sahip ülke. Nüfusun yarısı 31,7 yaşın altında. Nüfusun 2023 yılına kadar 86,9 milyon artması bekleniyor.

Türkiye, genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfusu ile yatırımcılar için harika bir yerdir.

3. NİTELİKLİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜ

Nüfusun 31,6 milyondan fazlası genç, eğitimli ve motive olmuş profesyonellerden oluşuyor. Ve bu, artan çalışan üretkenliğini korur.

Tüm Türkiye’de kurulan artan üniversite sayısı sayesinde 183’ten fazla üniversiteden yılda 800.000’den fazla mezun bulunmaktadır (2017, YÖK)

Yarısı mesleki ve teknik liselerden olmak üzere 985.000’in üzerinde lise mezunu (2017, MEB)

4. LİBERAL VE YENİLİKÇİ YATIRIM ORTAMI

Türkiye, 1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırıma getirilen kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu konumundadır. İş dostu ortamı, ortalama 6,5 günde şirket kuruluşu sunar.
Türkiye var

– Son derece rekabetçi yatırım koşulları

-Güçlü bir endüstri ve hizmet kültürü

-Tüm yatırımcılar için eşit muamele

-2017 yılında yaklaşık 58.400 yabancı sermayeli şirket (Ticaret Bakanlığı)

-Uluslararası tahkim

-Transfer garantisi

5. ALTYAPI

Türkiye son 10 yılda ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknolojik altyapıyı geliştirmiştir. Türkiye, son derece sofistike, düşük maliyetli deniz taşımacılığı ile altyapı açısından çok avantajlı bir noktaya sahiptir.

Orta ve Doğu Avrupa’ya demiryolu ve iyi yapılandırılmış ulaşım imkanları ile ulaşım şansı vardır ve doğrudan nakliye mekanizması çoğu AB ülkesine ulaşmayı kolaylaştırır.

6. MERKEZİ KONUM

Önemli pazarlara etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası olarak Türkiye, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü görevi görmektedir. Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 1,7 milyar müşteriye kolay erişime sahiptir.

Türkiye’nin toplam GSYH’si 25 trilyon ABD doları olan birden fazla pazara erişimi var

7. AVRUPA ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ

Türkiye, Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminaline ve ağ geçidine sahiptir Dünyanın kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin% 70’inden fazlası, Türkiye’ye yakın bölgelerde, en büyük enerji tüketicisi olan Avrupa,
bölgedeki enerji transferinde ülkede kilit nokta olan Avrupa, bunu bir
enerji terminaline taşıdı.

8. DÜŞÜK VERGİLER VE TEŞVİKLER

Türkiye, genişleme yatırım projeleri için başlangıç maliyetini ve yatırımın geri dönüşünü en aza indirmek için yatırım teşviklerinin hızlandırılmasını desteklemek için kapsamlı bir program sunmaktadır.

-Kurumlar vergisi %33’ten %20’ye düşürüldü (2018, 2019 ve 2020 için %22)

-Yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi durumunda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için vergi avantajları yanında, Arazi tahsisi, Kurumlar Vergisinden tam veya kısmi muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payı desteği gibi avantajlara sahip olacaklar.

Bu teşvikler, yukarıda belirtilen öncelikli sektörlerdeki projeler için de uyarlanabilir. Yukarıda belirtilen destek programlarına ek olarak Türkiye, Ar-Ge ve yenilik projeleri ve ek istihdam sunmakta, ayrıca çeşitli hibe, teşvik ve kredilerle ihracatçılara destek vermektedir.

9. 1996’DAN BERİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ

Türkiye 1996 yılından beri AB ile gümrük birliğine ve 21 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmasına sahiptir. Bunun dışında Türkiye 98 ülke ile İkili Yatırım Antlaşması imzalamıştır. Bu kapsamda, söz konusu 98 İkili Anlaşmanın 81’i
bugüne kadar yürürlüğe girmiştir.

10. BÜYÜK İÇ PAZAR

Türkiye’nin ekonomik kalkınma performansı, 2002 yılında kişi başına düşen milli gelirin 2018 yılında 3.581 ABD dolarının 9632 ABD doları düzeyine yükselmesine neden oldu. Türkiye, nüfusu ile 50 milyonun üzerinde nüfusa sahip ülkeler arasında kişi başına GSYİH açısından en büyük 11. ekonomidir.